Skarby ziemi pszczyńskiej

Studium przypadku: Skarby ziemi pszczyńskiej

Autor: Aleksander Uszok
Adres mapy: pszczyna.eco21.pl

Z założenia mapa „Skarby Ziemi Pszczyńskiej” miała dać odpowiedź na pytanie, czy dziś można jeszcze mówić o wspólnej tożsamości obszaru dawnego księstwa pszczyńskiego. Czy wśród mieszkańców tego obszaru istnieje jeszcze pamięć wspólnej historii i dziedzictwa, a jeżeli tak, to czy i w jaki sposób wpływa ona na dzień dzisiejszy.

W trakcie realizacji inicjatywy, ta wyjściowa teza uległa kilku znaczącym modyfikacjom. Już na etapie spotkań grupy sterującej przyjęto, że działania skoncentrują się na lokalnych warsztatach skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej. Ich celem miała być praca skierowana na samodzielne odkrywanie przez uczniów własnej lokalnej historii, oraz budowanie na zdobytym materiale narracji wpisanej w szerszy kontekst ziemi pszczyńskiej.

Jako poligon do realizacji warsztatów wybrano Murcki. Powodem takiego wyboru było silne historyczne powiązanie tej miejscowości z Pszczyną (książęca kopalnia, osiedle górnicze), oraz fakt, że działający w dzielnicy Miejski Dom Kultury „Południe” wyraził gotowość do współpracy.

Odbyły się dwa warsztaty. Pierwszy był skierowany do uczniów mieszkających w samych Murckach. Dostali oni za zadanie zebranie z różnych źródeł informacji o swojej miejscowości (archiwa rodzinne, rozmowy ze starszymi, dostępna literatura). Następnie dzieci wspólnie opracowały mapę Murcek z miejscami ważnymi pod względem historii i dziedzictwa, oraz zaplanowały przebieg wycieczki edukacyjnej.
Drugi warsztat był skierowany do młodzieży spoza Murcek, która pracowała na materiale przygotowanym przez rówieśników z Murcek.

Efekt okazał się bardzo obiecujący. We wnioskach grupa sterująca postanowiła, że wypracowana metoda stanowi przykład dobrej praktyki do powielenia w innych miejscach ziemi pszczyńskiej. W akcję udało się zaangażować Muzeum Miasta Tychy. Początek dalszych działań planowany jest na początek września 2014.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *