mapy - ligota

PRZEJDŹ DO MAP

Zapraszamy do portalu z mapami społecznościowymi projektu eco21.pl! (więcej…)

Skarby ziemi pszczyńskiej

Studium przypadku: Skarby ziemi pszczyńskiej

Autor: Aleksander Uszok
Adres mapy: pszczyna.eco21.pl

Z założenia mapa „Skarby Ziemi Pszczyńskiej” miała dać odpowiedź na pytanie, czy dziś można jeszcze mówić o wspólnej tożsamości obszaru dawnego księstwa pszczyńskiego. Czy wśród mieszkańców tego obszaru istnieje jeszcze pamięć wspólnej historii i dziedzictwa, a jeżeli tak, to czy i w jaki sposób wpływa ona na dzień dzisiejszy.

W trakcie realizacji inicjatywy, ta wyjściowa teza uległa kilku znaczącym modyfikacjom. Już na etapie spotkań grupy sterującej przyjęto, że działania skoncentrują się na lokalnych warsztatach skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej. Ich celem miała być praca skierowana na samodzielne odkrywanie przez uczniów własnej lokalnej historii, oraz budowanie na zdobytym materiale narracji wpisanej w szerszy kontekst ziemi pszczyńskiej.

Jako poligon do realizacji warsztatów wybrano Murcki. Powodem takiego wyboru było silne historyczne powiązanie tej miejscowości z Pszczyną (książęca kopalnia, osiedle górnicze), oraz fakt, że działający w dzielnicy Miejski Dom Kultury „Południe” wyraził gotowość do współpracy.

Odbyły się dwa warsztaty. Pierwszy był skierowany do uczniów mieszkających w samych Murckach. Dostali oni za zadanie zebranie z różnych źródeł informacji o swojej miejscowości (archiwa rodzinne, rozmowy ze starszymi, dostępna literatura). Następnie dzieci wspólnie opracowały mapę Murcek z miejscami ważnymi pod względem historii i dziedzictwa, oraz zaplanowały przebieg wycieczki edukacyjnej.
Drugi warsztat był skierowany do młodzieży spoza Murcek, która pracowała na materiale przygotowanym przez rówieśników z Murcek.

Efekt okazał się bardzo obiecujący. We wnioskach grupa sterująca postanowiła, że wypracowana metoda stanowi przykład dobrej praktyki do powielenia w innych miejscach ziemi pszczyńskiej. W akcję udało się zaangażować Muzeum Miasta Tychy. Początek dalszych działań planowany jest na początek września 2014.