Ludzie tamtych miejsc

Studium przypadku: Ludzie tamtych miejsc

Autor: Katarzyna Pasternak
Adres mapy: piekary.eco21.pl

Piekary Śląskie to miasto w województwie śląskim, położone w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Według danych urzędu miasta Piekary Śląskie ze maja 2014 roku miasto liczy 54 783 mieszkańców. Piekary Śląskie to jedno z ważniejszych miejsc kultu maryjnego w województwie śląskim. Co roku na piekarskie wzgórze do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej przybywają pieszo setki tysięcy pielgrzymów. Bo choć Piekary nie są największym miastem Śląska to tutaj bije jego serce. Zaczęłam przyglądać się temu niezwykłemu miastu i ich mieszkańcom.
Z danych statystycznych i moich własnych obserwacji wynika, że Piekary Śląskie borykają się z problemem starzejącego się społeczeństwa. Młodzi ludzi wyprowadzają się do większych miast zostawiając swoich rodziców i dziadków, a z nimi historie swojego pochodzenia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2013 roku aż 36,5% Piekarzan deklaruje przynależność do narodowości śląskiej. Postanowiłam sprawdzić dlaczego, aż tylu mieszkańców Piekar Śląskich czuje się związanych ze swoją małą ojczyzną? Jakie historie są ukryte w tym mieście i kim są ludzie, którzy tak kochają Piekary Śląskie?

 

Postanowiłam przeprowadzić wywiady z najstarszymi mieszkańcami Piekar Śląskich. Chciałam usłyszeć opowieść o ich życiu i poznać historię Piekar Śląskich widzianą okiem zwykłego mieszkańca. Mogłam liczyć na wsparcie ze strony niektórych radnych w mieście i mieszkańców. Kampania zorganizowana poprzez portal społecznościowy Facebook pomogła mi dotrzeć do młodych Piekarzan, o podobnych zainteresowaniach.
Stworzyła się koncepcja ?przeprowadzimy wywiady ze starszymi mieszkańcami Piekar Śląskich, nagramy ich historie w formie audio i video, zrobimy zdjęcia.Za pomocą metody mapowania społeczościowego stworzymy interaktywną mapę, a której zaznaczymy miejsca, z którymi dana osoba czuje się najbardziej związana, o których opowiada w udzielanym wywiadzie. W ten sposób, każdy kto wejdzie na mapę, będzie mógł, poprzez kliknięcie na wybrany punkt zobaczyć i poznać osobę, która tam mieszka i poznać historię jej życia. Liczymy na to, że w ten sposób wielu młodych Piekarzan pozna magię miejsca, w którym się urodzili i wychowali i może zastanowi się zanim będzie chciała je opuścić. Może to też zachęć młode osoby do rozmów i wywiadów ze swoimi dziadkami ?takie działania pomogły ocalić te osoby i ich historie od zapomnienia.

 

Zorganizowałam 4 spotkania z paroosobową grupą mieszkańców. I pojawiły się pierwsze problemy. Po pierwsze zakup rejestratora. Niestety bez odpowiedniej jakości sprzętu nie uda się nagrać wywiadu w takiej formie, aby można ją potem udostępnić szerszemu gronu. Kiedy udało się zakupić rejestrator, kolejne wyzwanie to zrobienie wywiadów. Nie udało się znaleźć odpowiedniej ilości osób, która podjęłaby się dziennikarskiego zadania przeprowadzania wywiadów. Przekonałam się, że moje ambitne założenia, że przeprowadzę wywiady sama, są, przy moim ograniczonym czasie trudne do zrealizowania. Trudność sprawiło mi także opracowanie przeprowadzanych już nagrań. Nie mam programów, wiedzy i umiejętności, żeby odpowiednio obrobić plik dźwiękowy, a nie miałam też środków, żeby zlecić to profesjonalistom.

 

Mimo to, nie żałuję podjętego wyzwania i na pewno chciałabym je kontynuować. Przeprowadzone dotychczas wywiady pokazały, w jak trudnych warunkach kiedyś te osoby musiały się wychowywać, jak niesamowity hart ducha posiadają i niezłomnie pokonują kolejne trudności. Mogłam poznać piękne są historie miłosne, zabawne perypetie życiowe i zawodowe, ale również dowiedzieć się jak Piekary Śląskie wyglądały kiedyś, jak mieszkańcy spędzali wolny czas. Na pewno nauczyłam się, że mapowania społecznościowego nie da zrobić się samodzielnie. Do tego potrzebny jest zespół osób, większa ilość szkoleń i stworzenie konkretnego planu z celami realnymi do zrealizowania. Dlatego, teraz staram się nadrabiać zaległości, buduję większy zespół ludzi, żeby ze zwiększoną siłą podjąć wyzwanie jakim jest realizacja projektu „Ludzie tamtych miejsc”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *