Ligota. Budżet obywatelski

Studium przypadku: Ligota. Budżet obywatelski.

Autor: Jacek Tomaszewski
Adres mapy: ligota-budzet.eco21.pl

Analiza miejsca
Ligota to jedna z najstarszych dzielnic Katowic. Pierwszy raz była wzmiankowana w 1360 roku. Wraz z przyległymi od zachodu Panewnikami tworzy jeden byt administracyjny Ligota-Panewniki, który zamieszkuje ponad 30 tysięcy ludzi. Na terenie Ligoty-Panewnik od 20 lat działa Rada Jednostki Pomocniczej, która jest najniższym szczeblem samorządności w Katowicach i łącznikiem między mieszkańcami a urzędnikami. Obszar działania rady jednostki to ponad 12 km2 powierzchni.

Identyfikacja problemu
Na tak dużym obszarze nie sposób wyróżnić jednego znaczącego problemu. Podczas przeprowadzonych konsultacji mieszkańcy najczęściej wskazywali na
– bezpieczeństwo: wyróżnić tutaj trzeba kilka aspektów:
A) bezpieczeństwo osób i mienia – coraz część dochodzi do wykroczeń i przestępstw, począwszy od drobnych kradzieży, przez wandalizm na pobiciach kończąc
B) bezpieczeństwo drogowe – istnieje spore zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców spowodowane niedostosowaniem przez kierowców prędkości jazdy do warunków na niektórych drogach, głównie tych biegnących w pobliżu mieszkań

– zaniedbana infrastruktura – choć mieszkańcy zauważyli działania miasta polegające na remoncie placu Miast Partnerskich, czy placu zabaw w Parku Zadole tak wciąż są w dzielnicy miejsca które wymagają natychmiastowego remontu czy nawet rewitalizacji, czy zbyt wysokie drzewa, które niektórym mieszkańcom zasłaniają światło słoneczne w mieszkaniach. Do tej kategorii wliczyć należałoby też zaniedbany dworzec kolejowy, jednak podczas trwania projektu PKP rozpoczęło remont obiektu.

– Nieczynny basen w Parku Zadole – temat ten przewijał się podczas wszystkich rozmów. Jest to niewątpliwie jeden z pilniejszych problemów do rozwiązania.

Podjęte działania
W ramach projektu eco21 wspólnie z mieszkańcami stworzona została mapa potrzeb, na której umieszczone zostały wskazane problemy, którymi miasto powinno się zająć. Mapa ma być także pomocą dla Rady Jednostki Pomocniczej, która w ramach swoich kompetencji może również rozwiązać część problemów. Dodatkowo posłużyła ona jako element przygotowania projektów do pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Katowicach.

Cel

  • Stworzenie mapy potrzeb mieszkańców Ligoty i Panewnik
  • Otwarcie mapy dla jak najszerszej grupy mieszkańców
  • Aktualizacja mapy polegająca na osobnym oznaczeniu miejsc, w których podjęto interwencję

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *