Kulturalna Kalwaria i Lanckorona

Studium przypadku: Kulturalna Kalwaria i Lanckorona

Autor: Dominik Szymuś
Adres mapy: kulturalnakl.eco21.pl

Kulturalna Kalwaria i Lanckorona, EKOMUZEUM- strategia rozwoju kultury, Kalwaria Zebrzydowska- propozycje do strategii rozwoju Gminy Kalwaria Zebrzydowska- trzy projekty mapowań, osobne, ale jednak zbliżone tematycznie, a już na pewno złączone przez teren- gminy Kalwaria Zebrzydowska i Lanckorona. Miejsca położone w województwie małopolskim, niewielkiej odległości od Krakowa. Kalwaria Zebrzydowska to przede wszystkim niezwykłe miejsce na mapie polskiej turystyki sakralnej, ale też miasto rzemiosła. Lanckorona- kraina aniołów, z charakterystyczną małomiasteczkową zabudową, kojarzona z niezwykłą aktywnością mieszkańców oraz imprezami i działaniami kulturalnymi na wysokim poziomie.

Czy tak jest naprawdę? Co można zrobić, żeby mieszkańcom żyło się lepiej? Czy działania podejmowane przez lokalne organizacje, władze są adekwatne do potrzeb mieszkańców i turystów? Te pytania zostały zadane przed realizacją projektów, a odpowiedź na nie stała się niejako celem przeprowadzonych mapowań.

Kolejne cele to zwiększenie dostępu do informacji o działaniach kulturalnych (imprezach, projektach, warsztatach itd.) dla mieszkańców i turystów, poznanie potrzeb mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska w zakresie kultury i nie tylko, poznanie potrzeb mieszkańców Gminy Lanckorona w zakresie kultury, z których w późniejszym czasie zostały wypracowane rekomendacje do strategii rozwoju gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz strategii rozwoju kultury „Ekomuzeum” lanckorońskiego.

Wszystko rozpoczęło się od zebrania zespołu realizującego projekty, byli to studenci Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nawiązano też kontakt z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie dwóch Gmin. Zorganizowano warsztaty- dla mieszkańców, uczniów lokalnych szkół, lokalnych liderów. Prócz tego konsultowano się z lokalnymi władzami, przedstawiano wizje, pomysły, wyniki. Przeprowadzono też badania ankietowe, podczas lokalnych imprez- „Dni Kalwarii” w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz „Jarmarku Świętojańskiego” w Lanckoronie.

Na podstawie tych działań powstały trzy mapy społecznościowe:

  • „Kulturalna Kalwaria i Lanckorona” z terminarzem bieżących wydarzeń kulturalnych na terenie dwóch gmin oraz instytucjami, firmami i miejscami, związanymi z działalnością kulturalną
  • „Ekomuzeum- strategia rozwoju kultury” z naniesionymi potrzebami mieszkańców w zakresie kultury oraz miejscami, związanymi z lanckorońskim Ekomuzeum
  • „Kalwaria Zebrzydowska- propozycje do strategii rozwoju Gminy” z naniesionymi potrzebami społecznymi mieszkańców

Powstał też portal internetowy www.kultura-kl.pl, gdzie możemy znaleźć terminarz bieżących działań kulturalnych w Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckoronie, przygotowani też materiały i gadżety promocyjne portalu, stworzono stronę na Facebook’u. Zadbano też o promocję- Google Adwords oraz Facebook.

Efektem mapowań jest niewątpliwie nawiązanie lub odnowienie kontaktów przez lokalnych liderów, a wśród mieszkańców zwiększenie poczucia troski o własną społeczność, czy też wypracowanie nawyków zmieniania własnego środowiska, zauważenie, że to ja, jako mieszkaniec mogę decydować jak ono wygląda. Działania zapoczątkowane w ramach projektów mapowań, z pewnością będą kontynuowane w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *