Kostuchna. Budżet obywatelski

Studium przypadku: Kostuchna. Budżet obywatelski.

Autor: Aleksander Uszok
Adres mapy: kostuchna.eco21.pl

Dzielnica Kostuchna charakteryzuje się niskim poziomem partycypacji społecznej. W szczególności dotyczy to rejonu osiedla Boże Dary. Zachodziła uzasadniona obawa, że w przypadku naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2015 również zainteresowanie mieszkańców będzie niewielkie. Dlatego właśnie warsztaty mapowania zostały wykorzystane do spotkania i konsultacji z mieszkańcami w ramach tej inicjatywy. Ogółem odbyły się dwa główne, otwarte spotkania z mieszkańcami, oraz kilka małych, roboczych spotkań w terenie.

Pierwsze otwarte spotkanie z mieszkańcami miało na celu omówienie ogólnych założeń naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego. W spotkaniu wzięła udział przedstawicielka Biura Prasowego Urzędu Miasta Katowice, która pomagała w wyjaśnianiu wątpliwości zgłaszanych przez mieszkańców. Następnie uczestnikom spotkania przedstawiono zasady konsultacji przy użyciu map społecznościowych. Jako narzędzia do mapowanía użyto Google Maps Engine. Wspólnie zostaly podjęte decyzje odnośnie warstw i funkcjonalności mapy. Ostatecznie na mapie zostały naniesione tereny/działki będące własnością gminy oraz/lub administrowane przez wspólnoty mieszkaniowe. Został przeprowadzony warsztat, w trakcie którego uczestnicy spotkania analizowali mocne i słabe strony dzielnicy, oraz zastanowili się nad jej zagrożeniami i szansami. Analiza ta była punktem wyjścia do dyskusji o pomysłach do budżetu Obywatelskiego. Na zakończenie postanowiono, że kolejne spotkanie będzie miało charakter roboczy i zostanie poświęcone analizie konkretnych wniosków.

Na drugim spotkaniu zajęto się wnioskami mieszkańców, które zostały wcześniej naniesione na mapę konsultacyjną. Ogółem przeanalizowano 10 wniosków – wszystkie zostały uwzgiędnione z rekomendacją do formalnego zgłoszenia.

Poza tymi spotkaniami koordynator wziął udział w kilku indywidualnych konsultacjach terenowych, w wyniku których zdecydowano się na zgłoszenie kolejnych zadań do Budżetu. Ostatecznie dzięki konsultacjom udało się wypracować 12 propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego. Poza tym mieszkańcy zgłosili 7 kolejnych. Wynik ten, przy uwzględnieniu liczby mieszkańców usytuował Kostuchnę w czołówce katowickich dzielnic pod względem zgłoszonych wniosków.

W związku z powodzeniem inicjatywy, zapadła decyzja, że Rada Jednostki Pomocniczej w Kostuchnie będzie w przyszłości również korzystała z podobnego narzędzia w celu zwiększenia zaangażowania mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *