Cieszyn. Regio-map

Studium przypadku: Cieszyn. Regio-Map

Autorka: Magdalena Kuchejda
Adres mapy: cieszyn.eco21.pl

Tło
Powiat cieszyński to teren obejmujący południowo-wschodnią część Śląska, skupioną wokół miasta Cieszyn i rzeki Olzy. Specyficzne dla powiatu jest zróżnicowane ukształtowanie terenu i wynikająca z tego faktu różnorodność charakteru poszczególnych jego części. Na południowym wschodzie wznoszą się Beskidy z zalesionymi stokami, a im dalej na północ tym teren robi się coraz bardziej płaski, aby w końcu przeobrazić się w krajobraz nizinny obfitujący w liczne akweny wodne ze Zbiornikiem Goczałkowickim na północnej granicy powiatu. Specyfika regionu i jego wyjątkowość jest wynikiem przenikania się wielu różnorodnych czynników.

Obecny wizerunek tej ziemi, jej kulturę i mieszkańców ukształtowała historia przynależności państwowej i kulturowej mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, która wynikała bezpośrednio z ukształtowania terenu. W Beskidach dominowali Wołosi, w miastach przenikała się kulturowo miejscowa ludność ze społecznościami niemieckimi, a w późniejszych czasach, w wyniku emigracji, także z Czechami. Dzięki tej niezwykłej mieszance kulturowej powstała bardzo bogata kultura. Obecnie powierzchnia Powiatu wynosi 730,20 km2, w tym 40% stanowią lasy. Ilość mieszkańców: 173 678, w tym 46,2% zamieszkuje w miastach. Ilość gmin: 12.

Analiza potrzeb
Mając na uwadze bogactwo regionu, jego walory rolnicze, turystyczne, kulturowe (na terenie Powiatu nie występuje przemysł ciężki, mieszkańcy głownie utrzymują się z rolnictwa, turystyki, usług) chciałam stworzyć mapę obejmującą tematykę związaną z regionalnymi wyrobami spożywczymi oraz produktami ekologicznymi.

Zrealizowane działania
W tym celu przeprwadziłam dwa warsztatowe spotkania z mieszkańcami regionu w Cieszynie oraz Goleszowie. Na każdym z tych spotkań mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię nt. dostępności produktów regionalnych/żywności ekologicznej, zachęceni zostali do wskazywania takich miejsc na terenie powiatu na papierowych mapach oraz zostały omówione zagadnienia dotyczące dostępności takich produktów. W wyniku spotkań na tworzonej mapie pojawiły się ciekawe miejsca, w których można zakupić regionalne wyroby oraz zdrową żywność.

Mieszkańcy regionu jednogłośnie wskazywali na konieczność promocji lokalnych wyrobów, wsparcia ?małych? producentów choćby poprzez ułatwienia procedur prawnych dot. zakładania działalności czy zwolnienia z płacenia podatku w przypadku producentów, którzy żywność produkują w na małą skalę.

Dalsze kroki
Stworzenie mapy jest wstępem do budowania kooperatyw rolniczych, zwiększeniu świadomości nt. zdrowego odżywiania i umiejętności czerpania z lokalnych produktów. W pracę nad tworzeniem i aktualizowaniem mapy zaangażowała się Spółdzielnia Socjalna Parostatek, która w ramach swoich działań prowadzi m.in. edukację ekologiczną i żywieniową. Mapa będzie swoistą bazą wiedzy nt. lokalnych wyrobów co przyczyni się do budowania spójności regionu oraz uatrakcyjni jego wizerunek. Mapa może posłużyć także rozwojowi przedsiębiorczości społecznej. Dla zwykłego odbiorcy będzie wskazówką gdzie i jak może zaopatrzyć się w lokalne i ekologiczne produkty bezpośrednio od producenta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *