Co robimy?

Projekt DITOs finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 709443. Celem działań jest promocja odpowiedzialnych badań naukowych, szczególnie w obszarze nauki społecznościowej (citizen science).

Obszar 1. Biotechnologia

Człowiek od tysięcy lat wykorzystuje biotechnologię, aby np. zwiększyć plony pszenicy lub rozwijać gatunki wg ustalonych przez siebie kryteriów, tak jak psy. Jak informować o tym zagadnieniu w odpowiedzialny sposób i zgodny z ustaleniami naukowymi?

Obszar 2. Stabilność

'Environmental sustainability' to obszar dotyczący badań naukowych z wykorzystaniem nauki społecznościowej, w którym staramy się pokazać możliwości zachowania bioróżnorodności na ziemi oraz jak w ten proces włączać nie-naukowców.

Obszar 3. Promocja i rzecznictwo

Działania mające na celu promocję nauki społecznościowej wśród szerokiego grona odbiorców oraz decydentów. Podejmowane akcje dotyczą obszaru 1. i 2. (np. poprawy jakości powietrza).

 O nas

O nas

Projekt Doing-It-Together-Science (DITOs) jest realizowany w ramach programu badań naukowych Unii Europejskiej Horyzont 2020. Koordynatorem jest prof. Muki Haklay (UCL), a działania w Polsce koordynuje Paweł Wyszomirski.

Głównym celem projektu jest zaangażowanie naukowców i osób spoza tego kręgu w realizację badań metodą obywatelską (citizen science). To podejście pozwala na prowadzenie obserwacji na nieznaną dotychczas skalę, w tym zwłaszcza tych dotyczących zmian zachodzących w środowisku.

Przykładami takich projektów badawczych może być bożonarodzeniowe liczenie ptaków, prowadzone przez Audobon Society od 1900 r. czy BioWeatherMap, czyli platforma internetowa służąca zbieraniu danych o bioróżnorodności i zdrowiu publicznym.

Nasi partnerzy

Projekt DITOs jest realizowany w dziewięciu krajach przez jedenastu partnerów. Liderem działań jest Uniwersytet Londyński (UCL). Polskim partnerem jest Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM z Katowic.
University College London
University College London
Lider projektu
Europoean Citizen Science Ass.
Europoean Citizen Science Ass.
Partner - Niemcy
MediaLab Prado
MediaLab Prado
Partner - Hiszpania
Waag Society
Waag Society
Partner - Holandia
Center for Research and Interdisciplinarity
Center for Research and Interdisciplinarity
Partner - Francja
Université de Genève
Université de Genève
Partner - Szwajcaria
Kersnikova
Kersnikova
Partner - Słowenia
Tekiu Ltd.
Tekiu Ltd.
Partner - Wielka Brytania
Eutema
Eutema
Partner - Austria
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
Partner - Belgia
Stowarzyszenie Meritum
Stowarzyszenie Meritum
Partner - Polska

Efekty działania

Poniżej przedstawiamy informacje o efektach działań w ramach różnych obszarów podejmowanych przy realizacji projektu DITOs.

Ponad 500 wydarzeń, warsztatów i spotkań w 9 krajach Europy.

Wiadomości